Etický kodex

SkillTech usiluje o dlouhodobý obchodní růst tím, že bude pro své zákazníky vytvářet skutečnou přidanou hodnotu. Zaměstnanci budou v obchodním počínání vždy dodržovat etické a právní normy. Zaměstnanci se budou chovat profesionálně, čestně a budou dodržovat nejvyšší míru bezúhonnosti.

Zaměstnanci se musí vyhýbat veškerým střetům mezi osobními zájmy a zájmy firmy SkillTech. Týká se to kromě jiného nabízení a přijímání osobních darů a pohoštění s výjimkou přiměřených darů a pohoštění, které mají velmi nízkou cenu. SkillTech zakazuje veškeré úplatkářství a zdržuje se účasti na jakémkoli praní špinavých peněz.

Zaměstnanci či subdodavatelé, kteří získají jakékoli důvěrné obchodní informace či obchodní tajemství musí zachovat důvěrnost takových informací.

SkillTech se neúčastní politického dění a finančně ani jinak nepodporuje politické strany a skupiny. Zaměstnanci, kteří se zapojují do politických aktivit, tak mohou činit pouze jako soukromé osoby a ne jako reprezentanti SkillTech.

SkillTech je zodpovědným zaměstnavatelem a podporuje rovné příležitosti pro své zaměstnance. Je zakázána jakákoli diskriminace, např. na základě příslušnosti k etnické skupině, národnosti, věku, náboženství, invalidity, pohlaví, sexuální orientace, členství v odborové organizaci nebo politické aktivity.

SkillTech při jednání se zákazníky usiluje o vzájemnou spokojenost a jednání v dobré víře při uzavírání dohod, vysokou kvalitu nabízených produktů a služeb. Od dodavatelů SkillTech očekává, že budou dodržovat stejné etické, společenské, environmentální a kvalitativní standardy, jaké jsou uvedeny v tomto Etickém kodexu.

Skilltech logo

Kontaktujte nás

Kancelář:
Vinohradská 89/90, Praha 3, 130 00

Sídlo:
Prorektorská 671/4, Praha 10, 108 00

+420 732 939 825
IČO: 24167177|DIČ: CZ24167177

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184887.

Napište nám zprávu, obratem Vám odpovíme.

* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit.
SkillTech

Kontakty

info@skilltech.cz
+420 732 939 825
© 2011 - SkillTech
Cookies|Dokumenty